Консенсуси

Астма (Asthma bronchiale)

доц. д-р Димитър Калев, д.м. Катедра Пропедевтика на вътрешните болести Медицински университет - Варна

GINA (Global Initiative for Asthma): международно ръководство (консенсусно становище) за клинично поведение при астма.

http://www.dimitar.kalevi.eu/

Определение за консенсус

Консенсусно становище, ръководство (Consensus Statement, Guideline). Публична изява на определен аспект от медицинските знания, общоприети чрез медицината, основана на доказателства (Evidence Based Medicine) и изложени от представителна група от експерти в тази област. Главна цел на консенсусните становища е да препоръча на лекарите най-добрите възможни и допустими способи за диагноза и лечение на определена болест или да ги насочи към определено вземане на решения.

Определение за бронхиална астма

Астмата е хронично възпалително нарушение на дихателните пътища, в което играят роля някои клетки и клетъчни елементи. Хроничното възпаление е свързано с хиперреактивност на дихателните пътища, която води до повтарящи се епизоди от хриптене, задух, тежест в гърдите и кашлица, особено през нощта или рано сутрин. Тези епизоди обикновено са свързани с широко разпространена, но променлива обструкция на дихателните пътища, която често е обратима или спонтанно, или с лечение.

Етиология на бронхиалната астма

 • Ендогенни фактори
  • Генетични фактори
   • Гени, предразполагащи към атопия
   • Гени, предразполагащи към хиперреактивност
  • Затлъстяване
  • Пол - по-често при жени
 • Фактори от външната среда
  • Алергени
   • домашни: домашни кърлежи, домашни животни (котка, куче, мишка), хлебарки, гъбички, прах, мая
   • външни: полени, гъбички, прах, инфекции (предимно вирусни - RSV и PIV)
  • Професионални дразнители (професионална астма)
  • Тютюнопушене
   • пасивно пушене
   • активно пушене
  • Домашни/външни въздушни замърсители
  • Диета (краве мляко, протеини от соя, преработени храни, намален прием на антиоксиданти от плодове и зеленчуци)

Легенда: RSV - респираторен синцитиален вирус; PIV - параинфлуенца (парагрипен) вирус.

Патогенеза на бронхиалната астма

Възпалителна каскада

Възпалителни клетки при астма

 • Тъканни мастоцити (Mast Cell): активират се от алергени чрез IgЕ-рецептори, освобождават бронхоконстрикторни медиатори (хистамин, левкотриени, простагландин D2); натрупването им в бронхиалната гладка мускулатура води до т.нар. хиперреактивност на дихателните пътища.
 • Еозинофили (EOS): при висок брой в дихателните пътища освобождават основни протеини и растежни фактори, които увреждат епитела и водят до т.нар. ремоделиране на дихателните пътища.
 • Т-лимфоцити: повишен брой на CD4+ (хелперни) клетки от тип ТН2, освобождават специфични цитокини, придружаващи еозинофилното възпаление и продукцията на IgE от В-лимфоцитите (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13).
 • Дендритни клетки (DC) (антиген-представящи): върху клетъчната си повърхност пренасят алергените до регионерните лимфни възли, взаимодействат с регулаторните Т-клетки и стимулират продукцията на ТН2-клетки.
 • Алвеоларни макрофаги (MAC): активират се от алергени чрез lgE-рецептори, освобождават инфламаторни медиатори и цитокини, засилващи възпалителния отговор.

Легенда: IgE- имуноглобулин Е; ТН2-клетки - Т-хелперни клетки от втори подтип; IL - интерлевкин.

Възпалителни медиатори при астма

 • Хемокини - отговорни за привличане на инфламаторни клетки
  • еотаксин: привлича еозинофили;
  • тимусен и регулиращ активацията хемокин (TARC): привлича ТН2-клетки;
  • макрофаг-произвеждащ хемокин (MDC): привлича ТН2-клетки.
 • Левкотриени: освобождават се от мастоцити и еозинофили, играят роля на проинфламаторни и бронхоконстрикторни агенти.
 • Цитокини - придружават възпалителния отговор и определят тежестта му:
  • IL - 1β и TNF-α: усилват възпалителния отговор;
  • GM-CSF: удължава живота на еозинофилите в дихателните пътища;
  • цитокини, освобождавани от ТН2-клетки:
   • IL-5: необходим за диференциране и преживяване на еозинофилите;
   • IL-4: необходим за диференциране на ТН2-клетките;
   • IL-13: необходим за формиране на IgE.
 • Хистамин: освобождава се от мастоцитите и участва в бронхоконстрикцията и възпали- телния отговор.
 • Азотен окис (N0): продуцира се от епителните клетки чрез ензима нитрооксид-синтетаза; нарастването му в издишвания въздух е маркер за ефективност на лечението на астмата.
 • Простагландин D2: освобождава се от мастоцитите, участва в привличането на ТН2-клетки и в бронхоконстрикцията.

Легенда: TNF-α -тумор-некротизиращ фактор-алфа; GM-CSF - гранулоцит-моноцит колонистимулиращ фактор.

Бронхиална хиперреактивност

Бронхиалната хиперреактивност е характеристика на функционалното нарушение при астма и се дефинира като обструкция на дихателните пътища в отговор на стимули, безвредни за нормални индивиди. Свързана е с възпалението и възстановяването на дихателните пътища, и е частично обратима при лечение. Установява се клинично с т.нар. бронхопровокационен тест с methacholine .

Механизми на бронхиална хиперреактивност

 • Чрезмерна контракция на бронхиалната гладка мускулатура: резултат от увеличен обем и/или контрактилитет
 • Несвързаност на контракцията на дихателните пътища: резултат на възпалителните промени в бронхиалната стена, водещи до чрезмерна обструкция и загуба на нормалното плато на бронхиална контракция
 • Уплътняване на бронхиалната стена: резултат на оток и структурни промени
 • Свръхсензитивност на сензорните нерви: резултат на възпалителните промени

Патогенеза на атопията

Атопията е генетично обусловена способност за продукция на IgE в отговор на обичайни протеини в околната среда, като до- машен прах, тревен полен и хранителни алергени.

Клинично се проявява като класически алергични болести:

 • Атопичен дерматит
 • Уртикария
 • Алергичен ринит
 • Оток на Quincke
 • Астма.

Ремоделиране на дихателните пътища

Ремоделирането на дихателните пътища при астма се дефинира като характерни структурни промени, свързани с тежестта на болестта и с относителна необратимост на бронхиалната обструкция:

 • Субепителна фиброза: резултат на отлагане на колагенни влакна и протеогликани под базалната мембрана
 • Нарастване на бронхиалната гладка мускулатура: резултат на хипертрофия и хиперплазия на гладкомускулни клетки под действие на растежни фактори
 • Пролиферация на кръвоносни съдове в бронхиалната стена: под действие на съдово-ендотелния растежен фактор (VEGF)
 • Хиперсекреция на мукус: резултат на нараснал брой на чашковидни клетки и увеличен размер на субмукозни жлези

Методи на изследване на астмата

Главните патофизиологични нарушения се откриват с изследването СПИРОМЕТРИЯ: пациентът извършва маневрата форсиран експираторен витален капацитет.

Спирометрия: обемно-дебитна крива (бримка): геометричен образ на вентилацията (вдишване и издишване). Автоматичен анализ на обема и скоростта на експираторния въздушен поток.

Легенда: ФВК (FVC) - форсиран витален капацитет; ФЕО1 (FEV1) - форсиран експираторен обем за една секунда; ВЕД(PEF) - върхов експираторен дебит.

При астма в стадий на екзацербация: нарушение на вентилацията от обструктивен тип, което е обратимо и вариабилно:

 • Снижение на ФЕО1
 • Снижение на ВЕД
 • Снижение на ФЕО1/ФВК
 • Нормален ФВК

Обратимост и вариабилност финира като бързо подобрение на спирометричните показатели ФЕО1 или ВЕД (минути след инхалиране на бързо действащ брон- ходилататор) с 12% или повече (или ≥ 200 mL) спрямо стойностите преди бронходилатация. невна вариабилност на бронхиалната обструкция се дефинира

Анамнеза при астма

 • Отключване на болестта:
 • между 3- и 30-годишна възраст - при пациенти с атопия
 • над 35-годишна възраст - при пациенти без атопия
 • Редуване на периоди на екзацербация (пристъпен стадий) с периоди на ремисия (извънпристъпен стадий)
 • Пристъпен стадий: чести астматични пристъпи (атаки)

Определение за астматичен пристъп

 • Внезапно настъпващ задух, предимно през нощта или рано сутрин, при физическо усилие, инхалиране на полени (през пролетта и лятото), прах, влажен въздух и/или остри дразнещи миризми;
 • Задух от затруднено издишване (експираторна диспнея) с шумно експираторно хриптене;
 • Стягане в гръдния кош
 • В края на пристъпа - кашлица, отхрачване на оскъдна и жилава слуз
 • Бързо (спонтанно или след инхалиране на бронходилататор) изчезване на симптомите, нормализиране на дишането
 • Алергичен ринит (60-80% от пациентите с пристъп): запушване на носа, обилен бистър носен секрет (ринорея), конюнктивит

В стадий на ремисия: липсват пристъпи, при значителни усилия - поява на експираторно хриптене и диспнея, периоди на непродуктивна кашлица. като разлики в сутрешната и вечерната стойности на спирометричните показатели ФЕО1 или ВЕД с повече от 10%.

Физикално изследване при пристъп

 • Оглед: положение в леглото: седнал стоеж и/или с гръден кош, наведен напред
 • Говор: произнасят само фрази или отделни думи
 • Тревожност: изглеждат напрегнати и уплашени
 • Гръден кош: изглежда във фаза на вдишване, с югуларен и надключичен тираж, тахипнея > 24-30/min.

Дихателна система

Перкусия

 • Сонорен перкуторен тон (от повишен остатъчен обем)

Аускултация

 • От разстояние се чува експираторно хриптене
 • Удължено издишване
 • Полифонни свиркания (сухи свиркащи хрипове, предимно в експириум, започващи и завършващи едновременно)

Сърдечносъдова система

 • Ритмична тахикардична сърдечна дейност > ПЧ - 120/min.
 • Парадоксален пулс: увеличаване на систолното налягане във фазата на вдишване с повече от 10 mm Hg.

Оценка на тежестта на пристъпа

  Лек Средно тежък Тежък
Задух Може да лежи Предпочита седнал Седнал с наведен торакс
Говор Изречения Фрази Думи
Тревожност Може да е възбуден Обикновено е възбуден Обикновено е възбуден
Дихателна честота Ускорена > 24 / min Ускорена > 24 / min Ускорена > 24 / min
Тираж Липсва 140 – 149 90 – 94
Хриптене Умерена 160 – 179 100 – 109
Пулс < 100/min 100-120/min > 120/min
Парадоксален пулс липсва 10-25 mm Hg >25 mm Hg
ВЕД > 80% пред. 80-60% пред. < 60% пред.
PaO2 > 80 mm Hg > 60 mm Hg < 60 mm Hg
PaCO2 < 45 mm Hg < 45 mm Hg > 45 mm Hg
SaO2 > 95 % 95-91 % < 90 %

Клинична класификация според тежестта на протичане

Тежка персистираща Умерено персистираща Лека персистираща Интермитентна
Симптоми - ежедневно Симптоми - ежедневно Симптоми - повече от един седмично, но под един дневно Симптоми - под един седмично
Чести екзацербации Екзацербациите могат да засегнат активността и съня Екзацербациите могат да засегнат активността и съня Кратки екзацербации
Чести нощни симптоми Нощни симптоми - над един седмично Нощни симптоми - над два месечно Нощни симптоми - не повече от два месечно
ФЕО1 или ВЕД ≤ 60% от предвидените ФЕО1, или ВЕД < 80-60% от предвидените ФЕО1 или ВЕД 80% от предвидените ФЕО1 или ВЕД 80% от предвидените
ВЕД или ФЕО1 вариабилност > 30% ВЕД или ФЕО1 вариабилност > 30% ВЕД или ФЕО1 вариабилност < 20-30% ВЕД или ФЕО1 вариабилност < 20%

Global Initiative for Asthma, GINA, 2007

Диагноза на бронхиалната астма

Наличие на пристъпна експираторна диспнея с експираторно хриптене

Спирометрично потвърждение

 • Подобряване на бронхиалната обструкция (ВЕД) след инхалация на бронходилататор с 20% или повече спрямо изходната
 • Дневна вариабилност на ВЕД > 20%
 • Позитивен бронхопровокационен тест с methacholine (чувствителен, но неспецифичен)

Не пропускайте

Коментари