Билки и билкови сборове

Мъжка папрат (противоглистна папрат) – Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Nephrodium filix-mas (L.) Strempel, Aspidium filix-mas (L.) Swartz)

Семейство

Папратови – Polypodiaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с едро, до 30 см дълго, дебело, косо възходящо или хоризонтално коренище, покрито с остатъци от листни дръжки на миналогодишни листа. Листата са до 1 м дълги, с по-къси от петурата дръжки, в очертание елипсовидно продълговати, два пъти пересто нарязани. По долната страна на листата от двете страни на средните жилки на дяловете от втори порядък в две редици са разположени спорите (група спорангии). Те са покрити с ципесто бъбрековидно покривало (индузий), което в началото е сиво, а после червено-кафяво. Спорите узряват през август – септември.

Разпространение

Разпространено е из влажни, сенчести гори и храсталаци в планините до 1800 м надморска височина.

Употребяема част

Използва се коренището (Rhizoma Filicis-maris), което се изважда през есента или в ранна пролет. Да не се смесва с коренището на женската папрат (Athyrium filix-femina (L.) Roth).

Действие

Коренището на мъжката папрат съдържа няколко производни на флороглуцина, които потискат нервната система, мускулната и сърдечната дейност. Дразнят лигавиците и предизвикват възпаление.

Приложение

Използват се маслени, етерни и други извлеци от коренището или препарати, получени от активните вещества в него. Прилагат се за лечение на панделковидните глисти (тениите), като се спазват съвсем точно назначените от лекаря доза, диета и схема на лечение.

Начин на употреба

Непременно след лекарството трябва да се вземе солево очистително – английска сол. (Да не се взема рициново масло!) Никога не трябва да се приема без лекарско назначение и надзор.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари