Законодателство

Амбулаторна процедура № 8. Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

Не пропускайте

Коментари