Законодателство

Амбулаторна процедура № 37. Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография (SPECT/CT) на хибриден скенер

Не пропускайте

Коментари