Законодателство

Клинична пътека (КП) № 097. Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

Не пропускайте

Коментари