Законодателство

Клинична пътека (КП) № 239. Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област

Не пропускайте

Коментари