Законодателство

Клинична пътека (КП) № 236. Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

Не пропускайте

Коментари