Законодателство

Клинична пътека (КП) № 170. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

Не пропускайте

Коментари