Законодателство

Клинична пътека (КП) № 124. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксилобрахиалния сегмент

Не пропускайте

Коментари