Законодателство

Клинична пътека (КП) № 010. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

Не пропускайте

Коментари