Законодателство

Клинична процедура № 3. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Приложение № 19. Клинични процедури

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари