Законодателство

Клинична процедура № 1. Диализно лечение при остри състояния

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 19-А. Клинични процедури

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари