Законодателство

Приложение № 2. Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ

Не пропускайте

Коментари