Законодателство

Клинична пътека (КП) № 039. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

Не пропускайте

Коментари