Законодателство

Клинична пътека (КП) № 305. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

Не пропускайте

Коментари