Речник

холецистотомия

на латински език: cholecystotomia
на английски език: cholecystotomy

разрез (инцизия) на жлъчния мехур; оперативно отваряне на жлъчния мехур за отстраняване на конкременти;

Не пропускайте

Коментари