Речник

аналептици

на латински език: analeptica
на английски език: analeptics, stimulants, excitants

лекарствени средства, които оказват активиращ ефект върху потиснати жизнено важни области на ЦНС; различават се:

  • корови аналептици (имат стимулиращ ефект върху мозъчната кора, наричат се още психостимуланти);

  • булбарни аналептици (стимулират дихателния и сърдечно-съдовия център в продълговатия мозък);

  • спинални аналептици (имат стимулиращ ефект върху гръбначния мозък);


Аналептиците имат изключително малко клинично приложение. Те засилват възбудните процеси и стимулират ЦНС, особено дихателния и сърдечно-съдовия център. Използвани са при остри интоксикации с депресанти на ЦНС, но поради въвеждане на антидоти (вкл. конкурентни антагонисти) и неспецифични методи за дезинтоксикация (стомашна промивка, очистителни на целия СЧТ, промяна в pH на урината, форсиране на диурезата, хемо- и перитонеална диализа, i.v. вливане на инфузионни разтвори и др.) значението на аналептиците, особено на булбарните, рязко намаля. Към коровите аналептици принадлежи кофеинът. Булбарните аналептици включват алкалоидите лобелин и цитизин и синтетичните препарати пентетразол, бемегрид и доксипрам. Лобелинът и цитизинът възбуждат N-холинергичните рецептори в sinus caroticus и аортната рефлексогенна зона и рефлекторно възбуждат булбарните центрове в продълговатия мозък. Прилагат се i.v. при остро отравяне с алкохол, въглероден оксид, хипнотици и др. Pentetrazole (Corazol®) възбужда пряко дихателния и сърдечно-съдовия център в продълговатия мозък. Повишава незначително артериалното налягане и подобрява общата хемодинамика. Показан се при остро отравяне с депресанти на ЦНС. Mного рядко се прилга за шокова терапия на шизофрения (коразолов шок). Пентетразолът се използва за получаване на експериментални модели на епилепсия на бели плъхове. Bemegridе (Ahypnon®) е с близка на барбитуратите структура, но е ефективен при остри отравяния, предизвикани и от други депресанти на ЦНС. В някои западни страни се използва булбарният аналептик Doxipram. В  сравнително малък брой случаи използването на булбарни аналептици при пациенти в терминална кома и респираторна недостатъчност може да подобри краткотрайно тяхното състояние, но то не намалява леталитета. Прилагането на аналептици винаги крие гърчогенен риск, а при развитие на гърчове пациентите изпадат в още по-дълбока кома.

Не пропускайте

Коментари