Речник

антепозиция

на латински език: antepositio
на английски език: anteposition
свързани термини: 

преместване напред

Не пропускайте

Коментари