Речник

анаероби

на латински език: anaerobia
на английски език: anaerobes

микроорганизми, които се развиват при липса на кислород от въздуха; тези бактерии се развиват в анаеробна ( безкислородна ) среда

Не пропускайте

Коментари