Речник

аметропия

на латински език: ametropia
на английски език: ametropia

рефракционна аномалия; има неправилно съотношение между пречупващата сила на окото и дъл­жината на предно-задната му ос; аметропичното око е това, при което образът на обекта при отдалечена дистанция не се формира върху ретината; зрението не е остро и се нуждае от корекция; съществуват 3 типа на аметропия: миопия, хиперметропия и астигматизъм; има 2 възможни причини, причиняващи аметропия:

  • рефракционна аметропия: аметропичното око може да има повече или по-малко от 60 диоптъра, и поради тази причина се налага използването на коригиращи лещи, които да предоставят ясно и остро зрение на всички дистанции.
  • аметропия на оста: невъзможността на окото да фокусира правилно може да се дължи на отклонение в дължината на оста, така че тази разлика също се нуждае от корекция с оптични лещи; аметропията може също да бъде и комбинация от двете: рефракционна аметропия и аметропия на оста.

Не пропускайте

Коментари