Речник

амавроза

на латински език: amaurosis
на английски език: amaurosis; blindness

пълна слепота, без наличие на патологични органични промени в окото

Не пропускайте

Коментари