Речник

акроцефалия

на латински език: acrocephalia
на английски език: acrocephaly

вродена аномалия на черепа, при която главата придобива конична форма, с продълговат череп и изпъкнало чело; дължи се на на ранно срастване на sutura coronalis

Не пропускайте

Коментари