Симптоми и синдроми

РХПГ (ретроградна холангиопанкреатография, рентгенхолецистопанкреатография) – промени в каналчестата система

Не пропускайте

Коментари