Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – увеличено процентно съотношение ОО (остатъчен обем)/ТБК (тотален белодробен капацитет)

Не пропускайте

Коментари