Симптоми и синдроми

Рентгенография на сърцето – калцификати на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари