Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – удължена циркулация и задръжка на контрастната материя в малкия кръг

Не пропускайте

Коментари