Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – усилен рисунък с обратими петнисти сенки

Не пропускайте

Коментари