Симптоми и синдроми

СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) нормална или леко ускорена

Не пропускайте

Коментари