Симптоми и синдроми

Пулс ускорен (pulsus frequens)

Не пропускайте

Коментари