Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – разширено дясно предсърдие и v. cava cranialis (superior)

Не пропускайте

Коментари