Симптоми и синдроми

ЕКГ – елевация (по-рядко депресия) на ST-сегмента без нов Q-зъбец, евентуално негативна T-вълна

Не пропускайте

Коментари