Симптоми и синдроми

Рентгенография – артериография – стеснение до пълно запушване на a. tibialis posterior и a. dorsalis pedis

Не пропускайте

Коментари