Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – повторно контрастиране на дясната камера след преминаване на контрастната материя през малкия кръг

Не пропускайте

Коментари