Симптоми и синдроми

Анамнеза – прекаран ревматизъм, вродена сърдечна аномалия, атеросклероза, клапен порок и др., следвани от бактериемия, след кървене при орални и урогенитални манипулации или сърдечни операции

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари