Симптоми и синдроми

Анамнеза – прекаран ревматизъм, вродена сърдечна аномалия, атеросклероза, клапен порок и др., следвани от бактериемия, след кървене при орални и урогенитални манипулации или сърдечни операции

Не пропускайте

Коментари