Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – контрастиране на аортата преди a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари