Симптоми и синдроми

Анамнеза – интоксикация, недоимъчно хранене, коксаки В-вирусни инфекции, бременност, алкохолизъм, автоимунен процес

Не пропускайте

Коментари