Събития

XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

Време: 
24.05.2013 - 26.05.2013
Място: 

хотел “Majestic”, Слънчев бряг

Карта на к.к. Слънчев бряг
Карта на к.к. Слънчев бряг

Уважаеми Дами и Господа,

Четиринадесетатa Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие и участие на UNICEF ще се проведе в хотел “Majestic”, в периода от 24 до 26 май 2013 г.

I. Организатори на XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие:

 • Председател: доц. д-р П. Переновска
 • Почетен председател: проф. М.Маринов
 • Зам. председател: д-р В. Исаев
 • Секретар: д-р Г. Петрова
 • Технически секретар: д-р Д. Митева, З. Викторова

Организатор на XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие: Детска клиника към УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

II. Лектори:

Водещи специалисти от различни области на медицината от страната и чужбина.

III. Информация за Конференцията:

1. Важни дати:

 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклади, постери, научни съобщения и фирмени презентации – до 01 март 2013 на e-mail на д-р Валери Исаев – valeri_issaev@hotmail.com, GSM: 0889 49 24 37;
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – 15 март 2013;
 • краен срок за изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката–програма на XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – до 30 март 2013;
 • ранна заявка за участие на фирми-спонсори на XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – до 20 февруари 2013;
 • късна заявка за участие на фирми-спонсори на XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – от 21 февруари 2013 до запълване на изложбените зали;
 • ранна регистрация на лекари за участие в XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – до 01 май 2013;
 • късна регистрация на лекари за участие в XIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – от 02 май до 22 май 2013;
 • Откриване на ХIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – 24 май 2013 – 15.00 ч – хотел „MAJESTIC” – Конферентна зала № 1;
 • Коктейл „Добре дошли” на ХIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – 24 май 2013 – 20.30 ч;
 • Официална вечеря на ХIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – 25 май 2013 – 20.30 ч;
 • Закриване на ХIV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – 26 май 2013 – 11.30 ч.
 • Кръгла маса – Социална медицина хотел „ХЕЛЕНА ПАРК” – Конферентна зала – 25 май 2013 – 09.00 ч – 13.00 ч.

2. Мото на Конференцията:

„С ПУЛСА НА ЖИВОТА...”

3. Научни направления на Конференцията:

 • Алергология, имунология, УНГ;
 • Гастроентерология и нефрология;
 • Неврология, неврохирургия и психиатрия;
 • Социална медицина;
 • Пулмология и кардиология;
 • Генетика;

Заповядайте в хотел „Маджестик” – Слънчев бряг!

 

Фирма организатор – „ВАСТЕЛС-България”

гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102

тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17

е-mail: office1@wasteels.bg

Web site: www.wasteels.bg

 

Банкова сметка за плащане на суми в лева:

РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София

Разплащателна сметка: ВАСТЕЛС-България ЕООД

BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 код: RZBBBGSF

Източник:

wasteels.bg

Не пропускайте

Коментари