Речник

холецистопексия

на латински език: cholecystopexia
на английски език: cholecystopexy

оперативно фиксиране на жлъчния мехур за предната коремна стена;

Не пропускайте

Коментари