Симптоми и синдроми

Урография екскреторна – уголемени бъбречни сенки с полициклични очертания, деформирани чашки, удължени под формата на еленови рога шийки

Не пропускайте

Коментари