Симптоми и синдроми

Урина – уробилиноген (–)

Не пропускайте

Коментари