Симптоми и синдроми

Урина – седимент – клетки тубулни, съдържащи неутрални мазнини и двойно пречупващи светлината тела

Не пропускайте

Коментари