Симптоми и синдроми

Тон II на a. pulmonalis раздвоен

Не пропускайте

Коментари