Симптоми и синдроми

Тест пентагастринов: BAO/MAO = 0.6 – 2 mU/h

Не пропускайте

Коментари