Симптоми и синдроми

Сцинтиграфия на бъбреците – участъци с намалено натрупване на изотопа

Не пропускайте

Коментари