Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – много дребнопетнисти сенки едно- или двустранно

Не пропускайте

Коментари