Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – хидроаерична сянка под диафрагмата

Не пропускайте

Коментари