Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – дребнопетнисти до хомогенни неинтензивни сенки

Не пропускайте

Коментари