Симптоми и синдроми

Пулс ускорен и мек (pulsus frequens et mollis)

Не пропускайте

Коментари