Симптоми и синдроми

Пулс ускорен и филиформен (pulsus frequens et filiformis)

Не пропускайте

Коментари