Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – удължени периоди на предизтласкване

Не пропускайте

Коментари